Strona głównaUsługiDoświadczenieKonsultacjeO artroskopiiKontaktOdwiedź

Termin "artroskopia" powstał z wyrazów wywodzących się z greki i oznacza "oglądanie stawów". Artroskop umożliwia ortopedzie obejrzenie wnętrza uszkodzonego kolana, barku lub innego stawu i pozwala na przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego za pomocą miniaturowych narzędzi.

Artroskopię wykonuje się w warunkach sali operacyjnej w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Polega na wprowadzeniu urządzenia zwanego artroskopem do stawu poprzez niewielkie nacięcia w okolicy stawu. Po jego wprowadzeniu, do wnętrza stawu podaje się roztwór soli fizjologicznej, co ułatwia obejrzenie wnętrza stawu. Następnie ocenia się wszystkie struktury wewnątrzstawowe: chrząstki stawowe, błonę maziową, więzadła, mięśnie, łąkotki. Ta część zabiegu artroskopii bywa nazywana artroskopią diagnostyczną . Następnie do stawu można wprowadzić miniaturowe narzędzia chirurgiczne i zastosować procedury lecznicze w obrębie stwierdzanej patologii. W przypadku przeprowadzenia tych procedur mówi się o artroskopii operacyjnej (terapeutycznej).

Do istotnych zalet tej metody należy zmniejszenie obciążenia, jakie stanowi dla pacjenta operacja, skrócenie okresu leczenia pooperacyjnego, a często także lepszy wynik zabiegu. Twórcą tej techniki jest japoński lekarz Kenji Takagi, który opracował jej pierwszą wersję w latach trzydziestych. Pozostawała jednak zaledwie ciekawostką medyczną, dopóki przed 35 laty uczeń Takagiego, Masaki Watanabe, nie skonstruował współczesnej postaci artroskopu. Choć według obecnych standardów dość prymitywny, dawał on zupełnie dobre obrazy stawów kolanowych. Ortopedzi zaczęli powszechnie korzystać z tego typu urządzeń w latach siedemdziesiątych, kiedy światłowody ułatwiły praktyczne ich stosowanie. Dzisiaj ortopedzi w Stanach Zjednoczonych przeprowadzają około 1.5 mln artroskopii rocznie; technika ta istotnie zmieniła także medycynę sportową.

Zanim nastała era artroskopii, operacja wymagała wielocentymetrowego nacięcia wzdłuż kolana, a okres leczenia pooperacyjnego ciągnął się nieraz przez całe miesiące. Powrót do zdrowia po zabiegu wykorzystującym artroskopię trwa kilka dni. Technika ta stanowi najlepszy przykład minimalnie inwazyjnej ortopedii.

strona głównausługidoświadczeniekonsultacjeo artroskopikontaktodwiedź
Projekt i administracja: DEPI, wszelkie prawa zastrzeżone.